Απόσπασμα

"Καί έγινε ώστε εγώ, ο Νεφί, είπα στόν πατέρα μου: Θα πάω καί θά κάνω αυτά πού ο Κύριος πρόσταξε, διότι ξέρω ότι ο Κύριος δέ δίνει εντολές στά τέκνα των ανθρώπων, παρά μόνον όταν προετοιμάσει γι`αυτούς τό δρόμο, γιά νά μπορέσουν νά εκπληρώσουν αυτό πού τούς πρόσταξε."

ΝΕΦΙ Α´3:7

Η επίσημη ιστοσελίδα

της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού
των Αγίων των Τελευταίων Ημερών

Νέα

02.12.2013
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, Γερμανία (8 Νοεμβρίου 2013) -- Η Μορμονική Χορωδία του Ταμπερνάκλ κέρδισε το περιφερειακό βραβείο Έμμυ από το The Rocky Mountain Southwest Chapter της Εθνικής Α... Περισσότερα

31.10.2011
9000 εθελοντές στις Χείρες Βοηθείας των Μορμόνων στην Ευρώπη -- 34.000 ώρες υπηρεσίας παρουσιάσθηκαν στο ευρωπαϊκό έτος γύρου εθελοντισμού στο Βερολίνο Άρθρο υπό: Γκλέιντ Π... Περισσότερα

31.10.2011
Πρεσβύτερος Ζεράλντ Κοσέ Προεδρία Περιοχής Ευρώπης   Συνάντησα τη Λώρα στο Καντίθ της Ισπανίας σε μία συνέλευση πασσάλου. Θυμάμαι το ακτινοβόλο χαμόγελό της καθώς ση... Περισσότερα